Våra stödjare

Möt våra stödjare

Vi skapar ett forum med representanter från näringslivet som är engagerade kring social hållbarhet och stödjer stiftelsens arbete. Detta genom att på olika sätt skapa och möjliggöra gemensamma lösningar för att fylla de behov som finns hos barn och barnfamiljer att uppnå en meningsfull fritid.