Våra eldsjälar

Möt våra eldsjälar

Eldsjälar är en viktig del av Ett hjärtligt Värmdös arbete. Den här gruppen består av ett antal personer som brinner för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga i Värmdö kommun.

Planering

Eldsjälarna möts regelbundet för att planera, diskutera, följa upp och utvärdera olika initiativ och projekt.

Lokala kontakter

De har kontakter i olika målgrupper och är redan engagerade i olika projekt som stiftelsen vill stötta.

Meningsfull fritid

Eldsjälarna strävar efter att erbjuda meningsfulla aktiviteter och upplevelser för barn och unga. Deras engagemang är avgörande för att skapa en positiv inverkan på samhället och ge alla barn och unga samma möjligheter.

En eldsjäl

Mattias Gebreab arrangör av
Lugnet-dagarna

Mattias Gebreab brinner för barns rätt att leka och mötas och är sedan flera år tillbaka arrangör av Lugnet-dagarna tillsammans med sambon Caroline där de arrangerar aktiviteter för barn och unga i alla åldrar, till exempel badminton, kubb, frisbee och fotboll på Konstgräsplanen vid Munkmoraskolan. Allting är gratis och alla är välkomna!

”Alla kanske inte har de bästa förutsättningarna men alla har möjlighet att ta sig framåt, det handlar bara om att man själv måste våga göra det. I stället för att använda sin dåliga uppväxt som en ursäkt så kan man använda den som en styrka, säger han och fortsätter. Om jag kan påverka en eller två ungdomar till att ändra på sitt liv till det positiva genom min medverkan, då skulle jag känna mig fett nöjd.”

En eldsjäl

Caroline Lexheden Wennerberg

Sedan i höstas är Caroline engagerad i Välkommen till Värmdö. VTV:s värdegrund bygger på de mänskliga rättigheterna och att alla människor har samma värde PÅ RIKTIGT!  Det finns inget VI och DOM utan vi är en grupp individer som delar att vi bor på samma plats. Caroline har sedan länge varit en drivande kraft när det gäller att skapa kulturella aktiviteter för barn och unga, men även för vuxna och familjer, dels genom sitt arbete som danspedagog och arbetsterapeut, dels som privatperson och genom föreningslivet på Tynningö där hon bor.

”Att få samarbeta med min vän och danskollega Petra är alltid roligt! Och att få göra det genom Stiftelsen Ett Härligt Värmdö känns fantastiskt spännande och hoppfullt! Att olika engagerade krafter i kommunen nu får ett nav som håller ihop oss, varifrån vi kan verka utifrån vad just vi kan bidra med, stödja varandra och samarbeta. Tillsammans tror jag vi kan göra stor skillnad för barn, unga och familjer på Värmdö!”

En eldsjäl

Elisabeth Westerberg. Diakon och ansvarig för Gustavsberg Ingarö församlings matsvinnsbutik Skafferiet

Det diakonala arbetet i Gustavsberg-Ingarö församling verka för att identifiera, motverka och förebygga utsatthet, genom att arbeta rättvisebaserat för människors egenmakt. Församlingen arbetar ständigt för att skapa platser där man blir sedd och lyssnad till, vare sig man är barn, ungdom, vuxen eller äldre. Matsvinnsbutiken Skafferiet riktar sig till personer med låga inkomster, och genom ett medlemskap i Skafferiet får man möjlighet att införskaffa närbutikers matsvinn till mycket låga priser.

”Jag brinner lite särskilt för Värmdös ungdomar, som ofta hamnar i kläm när föräldrar lever i ekonomisk eller social utsatthet. Som diakon är en del av min uppgift att bygga broar mellan församlingen och andra goda krafter, och jag är därför mer än gärna med och skapar ett forum för samverkan kring barn och unga i kommunen! För ett tag sedan samarbetade Skafferiet och Ett Hjärtligt Värmdö med en stor leverans av blöjor som donerades till oss – och nu kommer många barnfamiljer till nytta, via Skafferiets verksamhet.”

En eldsjäl

Stina Balkfors projektledare Tillitsverket

Den ideella verksamheten Tillitsverket tror på lekens och skapandets samhällsförändrande kraft. Att arbeta med lek är att stärka barns självkänsla och förmåga till inlevelse, empati, fantasi och skapande. Förmågor som är viktigare nu än någonsin. Med utgångspunkt från Ingarö bjuder Tillitsverket in till upplevelser för barn och unga genom inspiration och fortbildning för vuxna.

”Vi lever i en både storslagen och sargad värld. Gemensamma positiva upplevelser öppnar upp för gemenskap, känsla av tillhörighet, livsglädje, hoppfullhet och engagemang. Ett hjärtligt Värmdö känns dom en kraftsamling för just dessa värden och den vill vi självklart vara en del av!”

En eldsjäl

Josefin på Artipelag

Hos oss på Artipelag är vi engagerade i att skapa en inkluderande och stödjande gemenskap genom vårt CSR-arbete. Som stiftelseägd verksamhet strävar vi efter att inte bara berika kulturlivet, utan också underlätta för personer som har det ansträngt ekonomiskt. Vårt mål är att Artipelag ska vara en mötesplats för alla människor, där man får chansen att ta del av vårt utbud och berikas av våra aktiviteter. Genom vårt CSR-arbete bidrar vi till att skapa en mer inkluderande och rättvis gemenskap. Just i detta sammanhang för de barn och familjer som bor i vår absoluta närhet, så att de får uppleva och njuta av kultur och samhörighet. Välkomna till Artipelag!

En eldsjäl

Måns Lindgren Polarna Värmdö

Måns har varit engagerad i organisationen Polarna som ungdomskonsulent under många år och gjort stor skillnad för många ungdomar.

”Tillsammansär lösningen tänker jag. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med unga och deras energi, kreativitet och det härliga engagemanget som många unga har inspirerar och driver mig framåt! Mötet i “mellanrummet” tycker jag är extra spännande, mellanrum som att vara ung och bli vuxen, mellan att vara exkluderad och vara inkluderad eller mellan hemmet och skolan och fritidsaktiviteter, där behövs det fler vuxna! Att samla krafter, god vilja med olika erfarenheter och kompetens tror jag kan göra skillnad på ”