Ansök om stöd

Alla barn i vår kommun ska ha möjlighet till en meningsfull och kostnadsfri fritid.

Stiftelsen Ett hjärtligt Värmdö är ett stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Vi kan hjälpa till med olika saker som bidrar till en meningsfull och trygg fritid (enligt Barnkonventionen kap 31 barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet).

Vi kan ge stöd till dig som:

Ansök om stöd

Behöver du stöd för att tillgodose dina barns behov och bor på Värmdö? Har ni det svårt ekonomiskt eller socialt? Vi stödjer barn upp till 18 år.

Gör så här för att söka stöd:

Mejla till adressen ansokan@etthjartligtvarmdo.se

Förklara kortfattat era behov. Skicka!

Alla som ansöker får ett svar. Vissa perioder har vi dock många ansökningar att administrera och svarstiden kan därför variera.

Har du frågor gällande din ansökan
kontakta stiftelsen på: ansokan@etthjartligtvarmdo.se

Ansök om stöd genom att mejla:

Vi på Ett hjärtligt Värmdö värnar om dina personuppgifter, klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

100 % tystnadsplikt

Vi som hanterar ansökningarna hos Ett hjärtligt Värmdö har 100% tystnadsplikt och arbetar med GDPR när det gäller era personuppgifter.

Tillsammans kan vi göra skillnad!