Integritetspolicy

Integritetspolicy för Stiftelsen Ett Hjärtligt Värmdö

 1. Inledning

Stiftelsen Ett Hjärtligt Värmdö värdesätter din integritet och är engagerade i att skydda den. Denna integritetspolicy beskriver vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till din information.

 1. Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt ger oss när du använder våra tjänster. Dessa uppgifter kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och andra uppgifter som du väljer att ge oss.

 1. Hur använder vi din information?

Vi använder din information för att tillhandahålla, förbättra och anpassa våra tjänster, för att kommunicera med dig och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. För att kunna hantera din ansökan och fatta beslut om att ge stöd sparar vi personuppgifter i ansökan med vårdnadshavares godkännande. I vissa fall som beslutsunderlag ber vi om hälsointyg. Uppgifter om din hälsa klassificeras som känsliga personuppgifter och du som vårdnadshavare beslutar själv om du vill delge oss detta. 

 1. Delning av din information

Vi delar inte din information med tredje part, förutom i de fall som beskrivs i denna policy eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke.

 1. Sociala medier, reklam eller trycksaker

Vi använder ibland bilder på barn för att sprida information om stiftelsen och dess aktiviteter och engagemang. Det gör vi genom bilder på vår hemsida, i våra sociala medier och annat marknadsmaterial som affischer och foldrar. Om du är under 18 år frågar vi alltid din förälder om tillstånd att lägga upp bilden via en samtyckesblankett. Om du senare kommer på att du inte vill finnas med på bild kan du eller din förälder alltid kontakta oss, så tar vi bort bilden på dig.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av din personliga information. Du har också rätt att invända mot vår behandling av din personliga information.

 1. Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

 1. Givare

För att kunna ta hand om din gåva behöver vi hantera dina personuppgifter. Väljer du att betala via Swish sparar vi ditt namn och telefonnummer. Betalar du till vårt bankgiro sparas ditt namn och din adress. Överför du pengar från ett personkonto sparas ditt personnummer – då det utgör ditt kontonummer.

 1. Kontakter

För att stiftelsen ska kunna svara på dina frågor samlar vi in och sparar nödvändiga kontaktuppgifter du anger i e-post eller per telefon. Det gör vi med stöd av vårt intresse av att kunna återkomma till dig med svar på dina frågor.

 1. Volontär

För att kunna organisera stiftelsens arbete och ha kontakt med våra volontärer samlar vi in och använder namn och kontaktuppgifter. Uppgifter du ger in som volontär delas inom vår organisation. Det gör vi för att samordna olika insatser i vårt arbete. Vi sparar och använder dina uppgifter med stöd av att kunna fullgöra vårt överenskomna samarbete med dig som volontär.

 1. Samarbetspartners

För att bedriva insamlingsverksamhet som stiftelse sparar vi kontaktuppgifter till företrädare och medarbetare hos företag och organisationer vi samarbetar med. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva ett gott samarbete och ha god kommunikation. Dina kontaktuppgifter kan i enskilda fall komma att meddelas andra organisationer och företag vi samarbetar med. I sådana fall förmedlas dina kontaktuppgifter vidare som en naturlig del i att administrera olika evenemang och samarbetet. Önskar ni att era kontaktuppgifter inte skall delas till övriga samarbetspartner, vänligen meddela oss.

Om du har några frågor om denna policy, vänligen kontakta oss på info@etthjartligtvarmdo.se

 

Tillsammans är vi starkare

Alla företag som ger en gåva till Stiftelsen får ett gåvobevis och ni finns representerade på vår hemsida. Vill ni göra mer för att barn i vår kommun ska få leka, må bra och prova på olika saker på lika villkor så kan ni bli vår företagsgivare.